Ik ben Henk Bijl, de vader van Henri. Samen hebben we KoffieSnel opgericht. Hij deed het fieldwerk, en ik was tegelijkertijd druk bezig om de administratie, en in later stadium ook het personeelbeleid van KoffieSnel vorm te geven. Deze taken zijn stap voor stap door anderen, zeer tot mijn tevredenheid, overgenomen. Mariken van Bavel en Janet Bulva zijn nu in charge voor deze zaken. De laatste tijd ben ik vooral bezig, om daar waar nodig adviserend zowel technisch als zakelijk de nodige ondersteuning te verlenen aan de KoffieSnel organisatie. Trouble Shooting, is een mooie naam voor het oplossen van Technische problemen. Zo nu en dan ga ik op pad wat ik ook heel leuk vindt om te doen. Mijn opgedane ervaringen in mijn werkzame leven geven mij zoon een brede ondersteuning om zijn bedrijf verder uit te bouwen tot een geduchte speler in de Koffiewereld.

Al met al ben ik al weer 10 jaar lang gepensioneerd, en heb me nog geen dag verveeld. Mijn hobby het witvissen staat de laatste tijd onder druk. Klagen doe ik niet, want het is een voorrecht om je zoon op allerlei gebied te ondersteunen.

Met vriendelijke groet, sluit ik af met Tot uw Technische Dienst